Hi ha temps fins al 30 d’abril per demanar els ajuts associats a la Declaració Única Agrària (DUN) 2020. Cal que demaneu cita prèvia al nostre servei tècnic al telèfon 93.846.36.36 per tramitar-la. Us recomanen que vingueu el més aviat possible per evitar col·lapses d’última hora.

Tres Recomanacions  al  fer la DUN

  1. Heu d’actualitzar el cens ramader a l’oficina comarcal.
  2. Si voleu modificar el número de domiciliació bancari a la declaració, s’ha de portar el nou número de compte complert (codi IBAN + 20 dígits)
  3. Cal l’Impost d’ingressos agraris 2020 en cas d’empreses, comunitat de bens i societats civils.