Venim d’una fusió, de cooperatives històriques del Vallès Occidental i Oriental l’any 2011.
Som gairebé un miler d’agricultors professionals al servei dels ciutadans.

 

Consell Rector

President: Ramon Viure

Sotspresident: Jordi Valls, Secretari: Pere Rosàs

Tresorer: Pere Joan Alsina

Vocals: Ramon Casamada, Jaume Serra i Francesc Bancells.

Director gerent

Manel Cunill i Llenas