Adobs

Adobs de tot tipus i per a tot tipus de conreu. Us aconsellem segons els vostres cultius.

Adobs tradicionals, humus de cuc, i adobs orgànics, també concentrats, per a l'agrigultura ecològica.