Els tècnics de la cooperativa han ajudat a tramitar 320 DUN aquest any: 145 corresponen a socis actius de la cooperativa i 175, a clients. De les dades obtingudes se’n desprèn que la mitjana d’hectàrees per declaració és d’unes 20, i gairebé la meitat de les hectàrees totals són de cultiu de secà. L’edat mitjana dels agricultors és de 63 anys. Hi ha un total de 121 explotacions ramaderes. En destaca, el fet que el percentatge de superfície cultivada arrendada és del 75%.

I un fet remarcables respecte l’any anterior, es que s’han tramitat moltes més ajudes a la competitivitat: 9 per mitigació del canvi climàtic, 4 en concepte de millora de la competitivitat agrària i 2 de diversificació agrària. L’ajut consisteix en el 40 % de les inversions considerades admisibles.