A diferents indrets del Vallès, els conills han estat els protagonistes a l’hora de la sembra del ganxet. Molt d’ells furguen i rebenten les cintes de reg a la cerca de l’aigua, i han provocat danys notables.

La presència de conills i la sequera dificulten l’inici de campanya

La sequera i els episodis de calor intensa també han fet que la naixença de la mongeta del ganxet hagi estat irregular, especialment en els sòls més argilosos i aterrossats. Per altra banda, els sòls més fins i calcaris s’han encrostat i han dificultat l’emergència de les mongeteres.