La Cooperativa ha posat en marxa enguany dues millores tecnològiques que formen part del procés d’innovació i qualitat dels serveis per als associats i usuaris.

Nou equip per mesurar la qualitat del gra en la collita

Aquest any hem adquirit un nou equip per poder avaluar millor la qualitat del gra que entra i surt de la cooperativa. L’analitzador de grans NIR mesura els paràmetres físics i químics del cereal, com ara el pes específic, la proteïna o la humitat. També en un futur serà útil per avaluar les dosis d’adob a aplicar i poder oferir lots homogenis de qualitat de gra. Aquesta eina també permetrà estendre aquests estudis als llegums com ara la mongeta del ganxet, cigró i llenties, especialment pel que fa al contingut de proteïna.

Millorem la màquina de triatge amb l’aspiració de pols
La segona millora fa referència a la màquina de triatge de llegums. Ja la coneixeu per la seva eficàcia. La màquina de triatge Bühler és capaç de destriar una collita en pocs minuts gràcies a la tecnologia de la visió digital. Ara, la millorarem considerablement. Per aquesta campanya de llegums hi incorporarem una aspiració que permetrà extreure pols i partícules banals que les màquines de ventar no poden fer. Aquesta mesura s’inclou en el procés d’innovació i qualitat dels serveis que ofereix la cooperativa als seus associats i usuaris.