Les condicions ambientals d’enguany han comportat un retard en la floració de la mongeta del ganxet així com un quallat irregular de les tavelles. A partir d’ara cal estar alerta pel que fa a les postes d’ous d’helitotis com de la presència de les erugues d’heliotis. És oportú fer tractaments preventius amb Bacillus com tractaments per controlar les erugues d’heliotis. Per a qualsevol dubte, us podeu adreçar als serveis tècnics de la cooperativa.