Producció i Elaboració Agrària

Selecció i multiplicació de cereals.
Comercialització de la producció i fabricació de pinsos i granes

Assecador de gra.

Molturar

Pesatge

Subministrament de matèries primeres.

Elaboració de conserves de llegums

Elaboració de farines