Tractament preventiu de l'ull de gall de l'olivera

Diumenge, 15 de març de 2015

En aquesta època de l'any, cal vigilar l'aparició del fong repiló –també conegut com a ull de gall– a les oliveres, que és la malaltia que més les afecta. Cal estar més atent, sobrebtot, quan les condicions ambientals són favorables a la seva aparició, amb una humitat i temperatures suaus.

Manifestació: El repiló està provocat pel fong Spilocaea oleagina. Les fulles presenten unes característiques taques circulars a l'anvers, amb un nombre i diàmetre molt variable. Les taques, primer, són fosques i després adquireixen un color groguenc i, quan el fong forma espores, es tornen fosques de nou. Aquesta malaltia es veu molt clarament ja que produeix una forta defoliació als arbres.

Tractament: El tractament preventiu es fa amb fungicides cúprics. Si plou més de 15-20 litres/m2, s’ha de repetir l'aplicació ja que el fungicida s’haurà rentat. És important repetir el tractament cada 4 o 5 setmanes, si encara es veuen lesions de l'ull de gall a la finca.