Tractament contra el rovell i la cendrosa del cereal

Dimecres, 15 d'abril de 2015

El Departament d'Agricultura ha donat un avís de la presència de la cendrosa i dels rovell en els cereals, de manera que cal planificar un tractament fungícida contra aquests fongs. Hi ha una gran varietat de productes per combatre'ls i tots tenen en comú la mateixa matèria activa, el tebuconazol 25%. Per a qualsevol consulta, us podeu adreçar als serveis tècnics de la cooperativa.