Recomanació d'adob de cobertora en cereal d'hivern

Divendres, 3 d'abril de 2015

Després de la benvinguda pluja del març, ara és important fer adob de cobertora al cereal d'hivern. A tall general, els agricultors que han fet l'aplicació de matèria orgànica, ara és recomanable una aportació d'entre 30 i 40 kg/ha de nitrogen. En el cas de no haver fet cap aportació de matèria orgànica, la recomanació és d'entre 50 i 60 kg/ha de nitrogen. Per a més, informació, adreceu-vos als serveis tècnics, que us aconsellaran en l'aportació idònia al camp i en el moment més adequat.