La cooperativa sembra més varietats de llavors certificada

Dimecres, 25 de febrer de 2015

Enguany, la cooperativa ha sembrat més varietats i hectàrees de llavors d'ordi i de blat certificada. L'objectiu és oferir més ventall d'oferta als socis i a un preu més competitiu. Així la campanya vinent estaran disponibles els ordis R2 de les varietats Graphic i Pewter; els blats R2 d'Exotic i Nogal, i també en R1 el blat Montcada G4. La sembra d'aquestes llavors certificades garanteix la varietat, la sanitat i la germinació del producte.

La cooperativa desevolupa la multiplicació de llavors des de fa anys, que se sembren tant en camps propis com dels socis. La sembra d'aquests cereals certificats i posterior processament, seguint els requisits normatius, permet la cooperativa vendre aquesta llavor certificada a tot arreu.