Curs de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris a Sabadell

Divendres, 19 de febrer de 2016

El mes de març es farà el curs de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de nivell bàsic a Sabadell, organitzat per la Cooperativa. El curs, de 25 hores, es desenvoluparà els dilluns i dimecres a la tarda al Centre de Promoció Empresarial. Un cop aprovat l'examen, els alumnes obtindran el carnet d'aplicador del nivell bàsic, senyal que han adquirit el coneixement per aplicar aquests productes amb més responsabilitat i també en podran comprar, ja que des del passat novembre és obligatori a tot Europa disposar d'aquest carnet.

El nivell bàsic serveix per al personal auxiliar que fa tractaments, inclosos els no agrícoles, i per als agricultors que els realitzin en la mateixa explotació, sense utilitzar personal auxiliar i fent servir productes fitosanitaris que no siguin ni generin gasos tòxics, molt tòxics o mortals. També s'expedeixen per al personal auxiliar de la distribució que manipuli productes fitosanitaris.

D'altra banda, el mes d'abril començarà el curs de manipulador i aplicador de productes biocides d'ús ramader a la Cooperativa.