Control dels barrinadors de la colza

Dilluns, 2 de febrer de 2015

La cooperativa i els serveis tècnics de la Fundació Mas Badia-IRTA fan el seguiment dels barrinadors de la colza en dos camps dels Vallès, un a Gallecs i l'altre a Corró d'Amunt. L'objectiu d'aquest control és determinar la presència de dos barrinadors, en concret, el corc de les síliques, que afecta a la tavella, i el corc de la tija, de manera que es podrà aconsellar els pagesos quin és el moment idoni per al tractament contra aquests insectes i així evitar pèrdues de producció.

Aquest estudi és el primer cop que es fa al Vallès. Els tècnics prenen mostra setmanal i després compten el número d'adults de manera que, a partir d'un llindar determinat, s'aconsellarà fer el tractament.