La Cooperativa

Breu història

A partir dels anys quaranta a l'antic Sindicat de Les Franqueses del Vallès es subministraven adobs i llavors als socis, i també s'oferia la transformació del gra per elaborar pinso.

A les portes de l'entrada a la CEE, el 1983, es va constituir la Cooperativa Agrària i Comarcal del Vallès (CAC) conjuntament amb les SAT (Societat Agrària de Transformació) de vaquí i horta amb l'objectiu de ser més competitius i oferir millor serveis als ramaders i agricultors de la comarca.

A l'any 1994 es va signat un conveni amb la Cooperativa de Vilanova del Vallès, per tal de consolidar els serveis i obrir el primer autoservei de productes pel camp. La primera agrobotiga de la cooperativa.

El juliol de 2011 es va arribar a un acord amb la Cooperativa Agropecuària de Sabadell i Comarca (COAGS) per fusionar ambdues cooperatives. COAGSA s'havia constituït el 1988 per recuperar i conservar la mongeta del ganxet al Vallès occidental i elaborar conserves d'aquesta llegum pròpia de la terra baixa de Catalunya.

A partir de la fusió la cooperativa adopta el nom d'Agrària del Vallès, sccl amb una clara vocació de servei a la pagesia i ciutadania d'aquestes contrades.

Algunes fites destacables...

Als anys vuitanta es construeixen les sitges per a gra amb assecador i línia de processat de llavors, obtenint el títol de multiplicador. Es construeix un magatzem per a la distribució.

S'introduïren nous cultius proteaginoses i oleaginoses, exportant-los.

Amb la liberalització del mercat d'hidrocarburs es construeix una planta de distribució de tot tipus de gasoil i una unitat de subministrament a vehicles, tractors i estufes.

S'impulsa la constitució d'una ADV (Agrupació de Defensa Vegetal) al servei dels agricultors

Es completen les gammes de articles amb nous productes: llet maternitzades, pinsos per animals de companyia, plàstics, ...

S'obren els autoserveis de Vilanova del Vallès i Les Franqueses del Vallès.

La línia de producció d'aliments per a ramaderia està certificada per Calitax.

Es gestiona un pla conjunt de dejeccions ramaderes de 157 granges que produeixen prop de mil tones de nitrogen.

Com a entitat col.laboradora del DAR es dona servei tècnic a dues ADV (Agrupació de Defensa Vegetal), i es tramiten els ajuts de la PAC. També es constitueix una entitat d'assessorament integral.

El 2010 s'amplia l'agrobotiga de Les Franqueses del Vallès

Després de la fusió amb COAGSA es reforma l'agrobotiga de Sabadell

El 2011 s'inscriu en el Registre de Denominacions d'Origen Protegides i d'Indicacions Geogràfiques Protegides la DOP Mongeta del Ganxet

Les persones

Consell Rector: President: Ramon Viure, Sotspresident: Jordi Valls, Secretari: Pere Rosàs, Tresorer: Pere Joan Alsina, Vocals: Ramon Casamada, Jaume Serra i Francesc Bancells.

Director gerent: Manel Cunill i Llenas